Partners

De Stand der Dingen is een samenwerkingsproject van Het nieuwstedelijk (voorheen Braakland /ZheBilding en de Queeste) 30CC , LUCA Drama, Compagnie Tartaren en kadert in het programma Wetenschap ontmoet kunst van KU Leuven.

Het nieuwstedelijk

“Het theater is één van de weinige plekken waar mensen zich anderhalf uur samen verdiepen in één thematiek. Hier en nu. Van dat samenzijn kunnen we maar beter gebruik maken om het met elkaar te hebben over dingen die ons allemaal aanbelangen. Zo kan elke voorstelling de voorzet zijn voor een debat met het publiek. Samen. Hier en nu. In deze theaterzaal.” – Stijn Devillé

Met het nieuwstedelijk willen het voormalige Leuvense stadsgezelschap Braakland/ZheBilding en het Limburgse theatermakershuis de Queeste mee vorm geven aan de stad en de samenleving van morgen. In juni 2015 fuseerden beide huizen tot ‘Het nieuwstedelijk’.

We vertellen verhalen over het leven vandaag. We geven er klank aan en gaan er over in gesprek. Theater, muziek en debat vormen de kern van het artistieke werk van Het nieuwstedelijk. Dat werk geven we vorm vanuit de sterktes die we jarenlang hebben opgebouwd: nieuwe creaties rond hedendaagse thema’s, locatie- en interviewprojecten, de combinatie van tekst en muziek. Samen kunnen we ook een stuk verder gaan.

Het nieuwstedelijk is initiator van De Stand der Dingen. Omdat onze voorstellingen verhalen optekenen uit de stad en uit de wereld. Omdat we theater in het midden van de arena willen plaatsen. Omdat we het met elkaar willen hebben over de fundamentele vraagstukken waarvoor we staan. Omdat we verhalen willen vertellen. Vragen stellen. Verbeelding aanscherpen. Kunnen wij ons een andere wereld verbeelden?

www.nieuwstedelijk.be

 

30CC

30CC, het cultuurcentrum van Leuven, is één van de culturele hoofdrolspelers in de ruime regio. Je kan er terecht voor een gevarieerd, uitgebreid en (ont)spannend aanbod van theater, wereldmuziek, chanson en kleinkunst, jazz, klassieke muziek en literatuur.

Vrijblijvendheid is ons vreemd. 30CC is een verbindingsofficier tussen het publiek, de cultuurmakers en de grote wereld. Uiteraard willen we amuseren en verstrooien. Maar we doen dat het liefst op een manier die dingen los maakt, die reacties uitlokt, die de geesten wakker houdt… 30CC is een huis met een samenlevingscontract. Met Stand der Dingen trekken we die lijn door en verbinden publiek met inhoud en actualiteit.

 

www.30cc.be

LUCA Drama

“It’s hard to be a saint in the city”, zingt Bruce Springsteen en dat vinden wij bij LUCA Drama een inspirerende uitspraak. Vooral die combinatie van saint en city vinden wij wel iets om de theaterstudenten in onze School of Arts mee te prikkelen. Niet dat zij, kunstenaars in spe, heiligen zouden moeten zijn, verre van! Maar wel voortrekkers op het vlak van creatief denken en verbeelden. En met hun vinger aan de pols van de stad, waar het vandaag te doen is.
En daarom zijn wij zo blij met ‘De Stand der Dingen’, met voorstellingen en gesprekken die ons gevoelig en ook kritisch maken voor wat is, geweest is en nog kan komen. Onze studenten, de theatermakers van morgen, moeten dit beleven vinden wij. Zo kunnen ze hun geest en hun artistieke oog aanscherpen en in gesprek treden met kunstenaars en denkers, politici en zakenmensen. Tegelijk krijgen ze de kans om hun jonge licht te laten schijnen op de echte stand van de dingen, en dat is nodig, want stilstand is geen optie.

www.luca-drama.be

 

UCLL

“Als een spiraal in een spiraal, die niet eindigt of begint
Als de wieken van een molen, als een spoel dat altijd spint
Als een carrousel die wentelt, in grote kringen naar omhoog
Als een sneeuwbal die blijft rollen of een ballon in brede boog
Het zijn de cirkels van jouw ziel, het zijn de moving minds”

Deze zinnen verwoorden de missie van de UCLL. Een hogeschool die mensen motiveert en ideeën in beweging brengt. Een hogeschool die over de grenzen heen wil kijken, met een open geest voor de toekomst. Een hogeschool die aanzet tot vernieuwing en het open breken van vastgeroeste kaders. Om dat alles waar te maken bundelden in eerste instantie drie bestaande hogescholen de krachten: KHLimburg, KHLeuven en GroepT-lerarenopleiding. In tweede instantie voert de UCLL een intense wisselwerking met organisaties en bedrijven uit de omgeving en internationaal. Problemen en vragen worden omgezet in kansen. Door samen te werken buiten de grenzen vergroot ze haar meerwaarde in de regio en wordt ze een partner in duurzame innovatie. Daar staat de mobiusring, het UCLL-logo voor. De ronde vorm als een wiel om te bewegen, om te innoveren. De binnenste cirkel is de euregio en het werkveld. De buitenste ring de wereld en de samenleving.

Niet te verwonderen dat de samenwerking met Het nieuwstedelijk zo uitnodigend is voor UC Leuven-Limburg. Cultuur is de mens die zijn grond verbouwt tot een leefbare wereld. Daardoor stijgt de mens boven zich zelf uit, daardoor wordt hij een schepper, een creatieveling. Dat is het wat de UCLL wil: dat studenten boven zichzelf uitstijgen, kunstenaars worden van het leven. We willen dat ze deelnemen aan het cultuurgebeuren in de regio Leuven-Limburg, want wetenschap en kunst gaan hand in hand.

Compagnie Tartaren

Compagnie Tartaren is een sociaal-artistiek gezelschap met een heel eigen DNA, zorgvuldig opgebouwd uit een continue werking rond cultuurparticipatie/mede-eigenaarschap én kwaliteitsvolle creatie. Uniek is dat de makers en de spelers mensen zijn uit een kwetsbare situatie die op een bijzondere manier hun verhaal brengen. Samen met professionele theatermakers creëren we theater- en videoproducties voor een breed publiek in Leuven en ver daarbuiten.
Onze Open Theater Werkplaats ligt in de Leuvense Ridderbuurt, de ideale uitvalsbasis om de vinger aan de pols te houden en vandaaruit een laagdrempelige maar artistiek-kwalitatieve werking te ontwikkelen. De Compagnie bestaat uit meer dan 50 actieve medewerkers .

Elke speler kan een persoonlijk groeitraject volgen en zijn/haar talenten verder ontplooien, altijd met respect voor eigen draagvlak en tempo.

www.tartaren.be